Buy an Occupied Land

Arazi Satın Alma Programı

— • —

To stop the high fragmentation due to the sweetgum forest occupations (especially citrus and pomegranate plantations), NATURA starts to create the private sweetgum reserves by purchasing of those occupied lands.

We are following the landscape analyse and corridor approach as a conservation strategy for this purchasing programme;

 • Creating connections,
 • Reduction of the fragmentation,
 • Moving to places where the threat is high,
 • Creating physcological barriers against to occupation,
 • Contribute to stop the extinction.

Choosing the corridors and prioritization;

 1. Size of the parts that connected
 2. Length of the corridor
 3. Naturality
 4. Land ownership status
 5. The size and urgency of the threat

Why we choosed the Anatolian (Oriental) Sweetgum Forests?

 • A relict endemic tree species from Tersier and the last glacial
 • Very special and sensitive ecosystem
 • Holy species in the eyes of the locals
 • Unordinary ecosystem services, moral&material values
 • Fragmentation is so high
 • Nearly 2000 hectares maximum left today. It becomes extinction.

Why we choosed Koycegiz-Dalyan Special Protected Area?

 • Genetically resource area. Heterogenity is so high.
 • Refuge area in the last glacial.
 • Fragmentation is so high.
 • The area has %70 of total forest cover over the world.

What we are doing with the purchased lands?

 • First of all, we take the trench of the purchased area registered as forest. We approve the private forest management plan to the forestry department.
 • Silvicultural issues (clearing and plantation, wire fencing, irrigation, guidance signs etc.) are done by the private forestry company.
 • Succession studies, researches (wildlife, birds, forest bats, spiders, mushrooms, plants etc.)  and monitoring are done by NATURA.
 • The purchased area is also used as educational, volunteering and alternative incomes (sweetgum oil & incense, aroma therapy, nature camps, recreational, art for nature activities etc.) area. Sweetgum Action Plan is followed for these issues.
 • Public relations and raising awareness issues are prepared to contribute to the acquisition of new corridors.

We work with partner organizations such as Doğa Koruma Merkezi (Nature Conservation Centre) to help fund land purchase and create nature reserves to protect threatened habitats and wildlife of the sweetgum forests.

We can save an acre (1 dönüm – 1000 m2) of occupied sweetgum habitat for an average of 50.000 ₺. You can donate us to buy an acre – helping us create or extend our reserves and save the planet’s endangered beauty.

NATURA is pleased to accept donations from companies who are able to demonstrate a commitment to the environment as corporate support provides a significant income for NATURA’s land purchase and protection projects.

To learn about our sponsorship programme and to do donation for the land purchasing as corporation please contact with us via ozlem.parlar@naturader.org (Corporate Communication Officer of NATURA)

Narenciye tarımı başta olmak üzere yoğun bir orman arazisi işgali ile karşı karşıya olan Sığla Ormanları, yüksek derecede habitat parçalanmasından dolayı günümüzde neredeyse yok oluşun eşiğine gelmiştir. Bu parçalanmanın önüne geçebilmek amacıyla, NATURA tarafından işgal edilmiş orman arazisi parçalarının satın alma yoluyla kazanılması hedeflenmektedir.

Türkiye’de ilk kez uygulanan bu koruma yöntemi; aşağıdaki süreçleri dikkate alan peyzaj ekolojisi ve koridor yaklaşımını temel almaktadır;  

 • Parçalar arasında bağlantılar kurmak,
 • Parçalılığı en aza indirmek,
 • Tehdidin en yüksek olduğu alanlara odaklanmak,
 • Orman işgallerine karşı psikolojik bariyerler kurmak,
 • Yok oluşu durdurmaya katkıda bulunmak.

Koridorları seçerken ve önceliklendirirken;

 1. Bağlantı sağlayacak parçaların uzunluğu,
 2. Koridorun uzunluğu,
 3. Doğallık,
 4. Mülkiyet durumu,
 5. Tehdidin boyutu ve aciliyeti dikkate alınmaktadır.

Bu program için neden Sığla Ormanları seçildi?

 • 60 milyon yıl öncesinden günümüze gelen ve buzul dönemlerini de geçiren kalıntı bir endemik bitki türü olması,
 • Çok özel ve hassas bir ekosistem olması,
 • Yerel halkın gözünde manevi değerinin çok yüksek olması,
 • Sıradışı ekosistem fonksiyonlarına, maddi ve manevi değerlere sahip olması,
 • Çok yüksek dereceli habitat parçalanmasına sahip olması,
 • Günümüzde sadece yaklaşık 2000 hektarlık bir alanda kalmış olması. Artık tükenmenin eşiğine gelmiş olması.

Bu program için neden Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi seçildi?

 • Türün genetik rezerv alanı olması. Genetik çeşitliliğin bölgede nispeten yüksek olması.
 • Son buzul döneminde türün sığınma alanı olması.
 • Diğer bölgelere nazaran burada habitat parçalanmasının çok daha yüksek olması.
 • Tüm dünyadaki sığla orman varlığının yaklaşık %70’inin bu özel alanda bulunması.

Satın alınan arazilerde ne gibi işlemler yapıyoruz?

 • Satın alınan arazinin öncelikle tapu kaydı orman olarak tescil edilmek üzere ilgili kurumlarla temasa geçiliyor.
 • Ardından etrafı çitle çevrilerek olası tahribat ve işgallerin önüne geçiliyor. Bunu takiben varsa önceki dönemden kalma tarımsal kullanımların bertarafı, arazi temizliği, fidan dikimi, sulama, ağaç bakımı ve bilgilendirme-yönlendirme iaşretlerinin yerleştirilmesi gibi işlemler tamamlanıyor.  
 • Sahanın orman dokusu olma yolunda gelişimi takip edilirken, bir yandan da yaban hayatına (kuşlar, memeliler, yarasalar, örümcekler, mantarlar, bitkiler vb.) dair kademeli değişim-gelişim basamakları düzenli olarak izleniyor.
 • Satın alınan arazi aynı zamanda doğa eğitimi, gönüllü çalışmaları ve sığlaya dayalı alternatif gelir kaynakları açısından da kapasitesi ölçüsünde değerlendiriliyor. Tüm bu süreçlerde 5 yıllık Sığla Eylem Planı dikkate alınmaktadır.
 • Yeni arazi parçalarının kazanılmasına yönelik olarak konuyla alakalı farkındalık arttırma çalışmaları satın alınan arazi parçalarında gerçekleştirilen çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Bu programın geliştirilmesi ve yeni arazi parçalarının satın alınması süreçlerinde Doğa Koruma Merkezi Vakfı ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Programın uygulandığı bölgede yaklaşık 1 dönüm arazi parçasının satın alınmasında ortalama 50.000 ₺’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Arazi Satın Alma Programımızın başarıya ulaşmasında ve sürdürülebilir bir yapı geliştirilmesinde kurumsal desteğinizi talep etmekteyiz.

Arazi Satın Alma Programımızın yanı sıra sponsorluk aktivitelerimiz ve kurumsal işbirliklerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz: ozlem.parlar@naturader.org (NATURA Kurumsal İletişim Sorumlusu)