Help us to develop our equipment capacity!

Ekipman kapasitemizi geliştirmek için bize destek olun!

— • —

While wildlife research requires long and challenging fieldworks, it also requires the use of many technical devices and materials.

During these researches that we have carried out in many different natural habitats, primarily Sweetgum Forests, we must regularly supply materials for storage, capture and monitoring such as bat detectors, bat rings, camera traps, transmitter and tracking devices, mist nets, binoculars, scopes and so on.

You can help us to carry out our works in a much healthier way by supplying these materials with your donations.

Yaban Hayatı araştırmaları uzun ve zorlu arazi çalışmalarını gerektirirken, aynı zamanda birçok teknik cihaz ve materyalin kullanımını da gerekli kılmaktadır. Başta Sığla Ormanları olmak üzere birçok farklı doğal habitatta yürüttüğümüz bu araştırmalar sırasında yarasa detektörleri, yarasa halkaları, fotokapanlar, verici ve takip cihazları, ağlar, dürbün, teleskop vb. saklama, yakalama, depolama ve izleme amaçlı materyalleri sürekli olarak temin etmeliyiz. Yapacağınız bağışlarla bu malzemeleri temin etmemizi kolaylaştırarak çalışmalarımızın çok daha sağlıklı biçimde yürütülmesine yardımcı olabilirsiniz.  

 

Account Name / Hesap Adı: NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
Bank / Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Meşrutiyet Şubesi-156 (For All Accounts / Tüm Hesaplar için)
TL: TR39 0006 7010 0000 0047 6395 88
USD: TR70 0006 7010 0000 0047 6396 12
EURO: TR92 0006 7010 0000 0047 6396 04
 SWIFT CODE: YAPITRISFEX, YAPITRISXXX